Tenores di NeoneliCinkušiArkulDražen Franolić & Kamenko ĆulapKomedija


Zagreb World Music Festival NEBO
15-16. listopada i 21. prosinca 2010.

P R O G R A M

  21. 12. 2010. - Teatar &TD
 • 20:00 h
  TENORES DI NEONELI, Italija.

  Cijene karata: 30 kn (za građanstvo), 20 kn (za studente).

  Koncert je realiziran u suradnji s TALIJANSKIM INSTITUTOM ZA KULTURU.


  16. 10. 2010. - Teatar itd.
 • 21 h, velika dvorana
  CINKUŠI, HR

 • 23 h, polukružna dvorana
  FESTIVALSKI SESSION


  15. 10. 2010. - Teatar itd.
 • 20 h, velika dvorana
  ARKUL, BiH - Sefardske pjesme

 • 21.30 h, polukružna dvorana
  DRAŽEN FRANOLIĆ - Oud & KAMENKO ĆULAP – udaraljke, HR

 • 23 h, velika dvorana
  KOMEDIJA, HR


SPONZORI FESTIVALA 2010

- GRAD ZAGREB - Gradski ured za obrazovanje,
   kulturu i sport
- TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
- TALIJANSKI INSTITUT ZA KULTURU
- SC - KULTURA PROMJENE
- VINA "KOS & JURIŠIĆ"